گیلانیان
جمعه ۷ بهمن ۱۴۰۱ Friday, 27 January , 2023
ژوئن 22, 2013 کد خبر : 19724 خبر ها

خبرگزاری تسنیم گزارش داد :

آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

گیلانیان : میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، میزان آرای ۶ کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور به شرح ذیل توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد:

استان آذربایجان‌شرقی:

حسن روحانی: یک میلیون و ۹۹ هزار و ۴۰۲ رأی
محسن رضایی: ۲۳۰ هزار و ۱۶۵ رأی
محمدباقر قالیباف: ۱۸۷ هزار و ۴۴۰ رأی
سعید جلیلی: ۱۸۷ هزار و ۲۲۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۶۴ هزار و ۱۷۹ رأی
سید محمد غرضی: ۲۵ هزار و ۹۱ رأی

استان آذربایجان‌غربی:

حسن روحانی: ۸۸۵ هزار و ۶۷۵ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۵۱ هزار و ۵۰۸ رأی
محسن رضایی: ۱۰۵ هزار و ۶۵۸ رأی
سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۷۸۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۶۷ هزار و ۸۷۴ رأی
سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۵۴۸ رأی

استان اردبیل:

حسن روحانی: ۳۸۴ هزار و ۷۵۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۹۸ هزار و ۲۹۸ رأی
محسن رضایی: ۵۹ هزار و ۵۲۴ رأی
سعید جلیلی: ۴۴ هزار و ۴۴۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۰ هزار و ۵۳۱ رأی
سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۳۶۷ رأی

استان اصفهان:

حسن روحانی: یک میلیون‌و ۱۷ هزار و ۵۱۶ رأی
سعید جلیلی: ۴۱۱ هزار و ۹۸ رأی
محسن رضایی: ۲۷۰ هزار و ۷۹۹ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۵۹ هزار و ۶۰۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۰۳ هزار و ۶۷۹ رأی
سید محمد غرضی: ۵۹ هزار و ۱۰۶ رأی

استان البرز:

حسن روحانی: ۵۱۹ هزار و ۴۱۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۱۳ هزار و ۹۰۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۰۵ هزار و ۳۷۲ رأی
محسن رضایی: ۸۴ هزار و ۶۳۳ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۷ هزار و ۲۸۸ رأی
سید محمد غرضی: ۱۲ هزار و ۲۲۶ رأی

استان ایلام:

حسن روحانی: ۱۷۵ هزار و ۶۰۸ رأی
محسن رضایی: ۵۸ هزار و ۱۸۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۳۵ هزار و ۵۸۶ رأی
سعید جلیلی: ۲۲ هزار و ۹۷۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۵ هزار و ۱۰۴ رأی
سید محمد غرضی: ۳ هزار و ۸۸۹ رأی

استان بوشهر:

حسن روحانی: ۲۷۸ هزار و ۷۶۳ رأی
محسن رضایی: ۷۴ هزار و ۲۲۰ رأی
محمد باقر قالیباف: ۶۴ هزار و ۸۸۱ رأی
سعید جلیلی: ۵۴ هزار و ۹۶۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۸ هزار و ۴۹۹ رأی
سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۷۱۱ رأی

استان تهران:

حسن روحانی: ۲ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۹۰ رأی
محمد باقر قالیباف: یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۵۶۸ رأی
سعید جلیلی: ۵۵۰ هزار و ۳۸۴ رأی
محسن رضایی: ۳۳۶ هزار و ۵۵۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۱۶ هزار و ۵۹۲ رأی
سید محمد غرضی: ۶۱ هزار و ۸۹۳ رأی

استان چهار محال و بختیاری:

محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۱۰۱ رأی
حسن روحانی: ۱۵۵ هزار و ۸۸۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۴۳ هزار و ۲۰۱ رأی
سعید جلیلی: ۳۷ هزار و ۷۳۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۱ هزار و ۶۹۳ رأی
سید محمد غرضی: ۴ هزار و ۳۴ رأی

استان خراسان جنوبی:

حسن روحانی: ۱۹۲ هزار و ۴۴۶ رأی
سعید جلیلی: ۱۰۳ هزار و ۳۸۲ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۱ هزار و ۷۱۳ رأی
علی اکبر ولایتی:۱۵ هزار و ۱۸۵ رأی
محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۸۲ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۲ رأی

استان خراسان رضوی:

حسن روحانی: ۵۲۹ هزار و ۳۴۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۳۰۳ هزار و ۵۵۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۱۱ هزار و ۷۷۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۵ هزار و ۳۸۹ رأی
محسن رضایی: ۳۱ هزار و ۶۷۶ رأی
سید محمد غرضی: ۱۰ هزار و ۱۸۵ رأی

استان خراسان شمالی:

حسن روحانی: ۲۲۶ هزار و ۱۴۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ رأی
سعید جلیلی: ۵۲ هزار و ۸۰۲ رأی
محسن رضایی: ۱۸ هزار و ۸۷۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۷ هزار و ۹۲۴ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۶۸۴ رأی

استان خوزستان:

محسن رضایی: ۹۲۱ هزار و ۵۷۰ رأی
حسن روحانی: ۶۷۵ هزار و ۴۹۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۶۹ هزار و ۴۴۶ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۱۷ هزار و ۹۷۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۸ هزار و ۴۸۸ رأی
سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۲۵۱ رأی

استان زنجان:

حسن روحانی: ۲۸۱ هزار و ۸۶۷ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۶ هزار و ۴۱۵ رأی
سعید جلیلی: ۷۰ هزار و ۷۹۷ رأی
محسن رضایی: ۴۹ هزار و ۶۵۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۲ هزار و ۵۵۰ رأی
سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۱۷۰ رأی

استان سمنان:

حسن روحانی: ۱۵۷ هزار و ۱۳۳ رأی
محمد باقر قالیباف: ۸۷ هزار و ۵۹۸ رأی
سعید جلیلی: ۵۵ هزار و ۹۸۷ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۵ هزار و ۶۰۰ رأی
محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۴۱ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۱ رأی

استان سیستان و بلوچستان:

حسن روحانی: ۷۷۰ هزار و ۳۹۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ رأی
سعید جلیلی: ۶۴ هزار و ۳۳۹ رأی
محسن رضایی: ۶۱ هزار و ۹۸۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۳۶ هزار و ۱۲۲ رأی
سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۷۸۵ رأی

استان فارس

حسن روحانی: یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۸۵۳ رای
سعید جلیلی: ۳۰۹ هزار و ۹۲۹ رای
محمدباقر قالیباف: ۲۴۷ هزار و ۶۱۵رای
محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۴۸۹ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۱۳۵ هزار و ۴۲۵
سیدمحمد غرضی: ۲۳ هزار و ۳۴۳

استان قزوین

محمدباقر قالیباف: ۴۳۶ هزار و ۳۴۳ رای
حسن روحانی: ۳۲۴ هزار و ۷۳۹ رای
سعید جلیلی:۹۰ هزار و ۵۷۳ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۴۷ هزار و ۱۷۴ رای
محسن رضایی:۴۵ هزار و ۸۸۴ رای
سیدمحمد غرضی: ۸ هزار و ۱۰۸ رای

استان قم

حسن روحانی: ۲۰۹ هزار و ۷۸۵ رای
سعید جلیلی: ۱۲۱ هزار و ۲۳۷ رای
محمدباقر قالیباف: ۸۹ هزار و ۹۸۷ رای
علی‌اکبر ولایتی:۶۸ هزار و ۳۵۶ رای
محسن رضایی: ۳۰ هزار و ۵۴۹ رای
سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۳۴۶ رای

استان کردستان

حسن روحانی: ۴۳۸ هزار و ۲۹۰ رای
محمدباقر قالیباف:۷۵ هزار و ۵۴۸ رای
محسن رضایی:۴۹ هزار و ۶۹۵ رای
سعید جلیلی:۳۰ هزار و ۱۹۵ رای
علی‌اکبر ولایتی:۱۷ هزار و ۸۴۳ رای
سیدمحمد غرضی:۷ هزار و ۴۸ رای

استان کرمان

حسن روحانی: ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ رای
محمدباقر قالیباف: ۲۲۲ هزار و ۷۹۵ رای
سعید جلیلی:۲۱۵ هزار و ۸۷۲ رای
محسن رضایی:۶۹ هزار و ۳۱۶ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۶۴هزار و ۲۰۲ رای
سیدمحمد غرضی:۱۴ هزار و ۲۳۷ رای

استان کرمانشاه

حسن روحانی: ۵۶۷ هزار و ۷۸۴ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۶۲ هزار و ۶۲ رای
محسن رضایی:۱۰۸ هزار و ۱۸۶ رای
سعید جلیلی:۶۴ هزار و ۵۹۷ رای
علی‌اکبر ولایتی:۴۱ هزار و ۳۸۴ رای
سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۱۷رای

استان کهگیلویه و بویر احمد

محسن رضایی:۱۴۲ هزار و ۴۰ رای
حسن روحانی: ۱۲۶ هزار و ۳۹۵ رای
سعید جلیلی:۲۴ هزار و ۱۳۸ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۸ هزار و ۴۸۹ رای
علی‌اکبر ولایتی:۱۱ هزار و ۵۱۰ رای
سیدمحمد غرضی: یک هزار و ۴۸۷ رای

استان گلستان

حسن روحانی: ۵۴۸ هزار و ۶۹ رای
محمدباقر قالیباف: ۱۵۸ هزار و ۹۴۷ رای
سعید جلیلی:۷۸ هزار و ۱۹۲ رای
علی‌اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۶۳۳ رای
محسن رضایی:۴۶ هزار و ۱۰۰ رای
سیدمحمد غرضی: ۱۰ هزار و ۴۰۱ رای

استان گیلان

حسن روحانی: ۷۸۴ هزار و ۷۸۹ رای
محمدباقر قالیباف:۲۱۳ هزار و ۴۲۴ رای
سعید جلیلی:۱۵۰ هزار و ۵۶ رای
محسن رضایی:۸۶ هزار و ۹۲۳ رای
علی‌اکبر ولایتی:۸۵ هزار و ۱۵۶ رای
سیدمحمد غرضی: ۱۸ هزار و ۵۱۶ رای

استان لرستان:

حسن روحانی: ۲۴۰ هزار و ۶۵۵ رأی
محسن رضایی: ۲۳۶ هزار و ۴۵۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۹۹ هزار و ۲۲ رأی
سعید جلیلی: ۶۳ هزار و ۳۱۶ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۰ عزار و ۹۰۸ رأی
سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۵۹۶ رأی

استان مازندران:

حسن روحانی: یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۹۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۲۸۶ هزار و ۴۶۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۸۰ هزار و ۷۷۲ رأی
علی اکبر ولایتی: ۱۶۱ هزار و ۷۸۳ رأی
محسن رضایی: ۹۴ هزار و ۱۷۸ رأی
سید محمد غرضی: ۲۰ هزار و ۷۴۲ رأی

استان مرکزی:

حسن روحانی: ۳۲۳ هزار و ۶۳۱ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۳۷ هزار و ۱۹۵ رأی
سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۴۳۴ رأی
علی اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۱۹۲ رأی
محسن رضایی: ۶۶ هزار و ۶۲۱ رأی
سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۴۰۹ رأی

استان هرمزگان:

حسن روحانی: ۴۱۴ هزار و ۴۴۴ رأی
سعید جلیلی: ۱۲۲ هزار و ۹۵۴ رأی
محمد باقر قالیباف: ۶۹ هزار و ۲۷۷ رأی
محسن رضایی: ۶۴ هزار و ۲۷۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۴۸ هزار و ۷۴۳ رأی
سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۵۶ رأی

استان همدان:

حسن روحانی: ۴۵۱ هزار و ۸۱۰ رأی
محمد باقر قالیباف: ۱۳۹ هزارو ۸۳۵ رأی
سعید جلیلی: ۱۳۸ هزار و ۴۱۴ رأی
محسن رضایی: ۸۰ هزار و ۳۴۰ رأی
علی اکبر ولایتی: ۶۹ هزار و ۷۷۰ رأی
سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۷۸ رأی

استان یزد:

حسن روحانی: ۳۵۱ هزار و ۵۲۷ رأی
سعید جلیلی: ۶۲ هزار و ۲۳۲رأی
محمد باقر قالیباف: ۵۳ هزار و ۱۰۱ رأی
علی اکبر ولایتی: ۲۷ هزار و ۴۶۸ رأی
محسن رضایی: ۱۹ هزار و ۷۹۳ رأی
سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۱۳۷ رأی

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی