گيلانيان - .وبگاه حاميان پيشرفت و توسعه گيلان
ما نگوئیم بد و میل به ناحق نکنیم    جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
امروز یکشنبه,۱ام بهمن ۱۳۹۶ - آخرین بروزرسانی دوشنبه,۲ام بهمن ۱۳۹۶

آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی گیلان

گیلانیان : معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان گفت:آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی، پژوهشی و تحقیقاتی ﻗﺮار می گیرد.

وحید طیفوری از آغاز اجرای طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی استان همزمان با سایر استان‌ها از دهم تیرماه خبر داد و گفت:آﻣﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن دﺳﺘﮕﺎه‌های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی،پژوهشی و تحقیقاتی ﻗﺮار می گیرد.

وی اظهار کرد:ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت،دﺳﺘﮕﺎه‌ های ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی در ﺳﻄﺢ ملی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ‌ای ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ هدف ﮔﺬاری دﻗﻴﻖ و ﻣﻨﺎﺳﺐ،اﻧﺘﺨﺎب راه و روش‌های ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر را ﻃﺮاحی ﻛﺮده و ﺑﻪ اﺟﺮا درآورﻧﺪ که از جمله این آمارها می‌توان به آمار ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی صنعتی ﻛﺸﻮر اشاره نمود.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان ﻫﺪف اصلی از ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮای ﻃﺮح آﻣﺎرﮔﻴﺮی از ﻛﺎرﮔﺎه های صنعتی را تهیه زﻣﻴﻨﻪ اطلاعاتی مناسب از ویژگی‌های این کارگاه ها نظیر تعداد شاغلین برحسب مهارت و تخصص، متوسط فرد و حقوق پرداختی، متوسط هزینه مواد و اقلام اولیه مصرفی،نوع و حجم تولید،میزان صادرات،سرمایه‌گذاری و سایر هزینه‌های جانبی ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی ﺗﻮﺳﻌﻪ صنعتی و اﺗﺨﺎذ سیاست اﻗﺘﺼﺎدی، ارزﻳﺎبی ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای برنامه‌های توسعه صنعتی و اﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺖ‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود:ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﻃﺮح ﺷﺎﻣﻞ تمامی ﻛﺎرﮔﺎه‌ﻫﺎی صنعتی واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎیی استان است که در سال ۱۳۹۵ تعداد کارکنان آن به طور متوسط ۱۰ نفر و بیشتر بوده است.

طیفوری اضافه کرد: ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻃﺮح، ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه‌های صنعتی مستقل و ﻣﺘﺒﻮع ۱۰ کارکن و بیشتر است که با استفاده از نتایج سرشماری عمومی کارگاهی سال ۱۳۸۱ تهیه و بهنگام سازی متوالی طی سال‌های بعد حاصل شده است.

این مقام مسئول آخرین مرحله بهنگام سازی را سال ۱۳۹۵ دانست و متذکر شد:زﻣﺎن آﻣﺎرﮔﻴﺮی از دهم ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺳﺎل ۹۶ آغاز شده و تا پایان ﺷﻬﺮﻳﻮرماه امسال به پایان خواهد رسید.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان درخصوص شیوه جمع‌آوری اطلاعات نیز بیان کرد:اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺎه صنعتی  ۴۹-۱۰ ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﻛﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت نمونه گیری و اطلاعات کارگاه های ۵۰ ﻧﻔﺮ کارکن و بیشتر به تمام صورت شماری ﺟﻤﻊآوری خواهد شد.

وی با بیان اینکه آخرین نتایج منتشر شده این طرح در سطح استان بر مبنای ۵۲۱ کارگاه در ۲۳ رشته فعالیت صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است، خاطرنشان کرد:همچنین براساس نتایج حساب تولید سال ۱۳۹۳،سهم ارزش افزوده بخش صنعت در کلیه کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر و زیر ۱۰ نفر کارکن استان از کل کشور ۱٫۵۵ درصد بوده است.

طیفوری یادآور شد: رقم ارزش افزوده بخش صنعت استان در این سال رقمی معادل ۲۷ میلیون و ۲۹۳ هزار و ۱۶۱ میلیون ریال بوده و سهمی برابر ۱۰٫۶ درصد از جی.دی.پی استان را به خود اختصاص داده است.


کانال تلگرام گیلانیان
نظرات

نظری ثبت نشده است شما می توانید اولین نفر باشید

از انتشار نظرات توهین آمیز و خلاف ارزش های دینی و عرفی معذوریم
کلمات مشاهده شده در عکس را در کادر زیر آن وارد نمائید

 

*


پایگاه گیلانیان طبق مجوز صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و طبق قانون مطبوعات فعالیت می نماید

کلیه حقوق این پایگاه برای صاحبان آن محفوظ می باشد استفاده از مطالب گیلانیان با ذکر منبع بلامانع است.


رفتن به نوارابزار