گیلانیان
سه شنبه ۵ مهر ۱۴۰۱ Tuesday, 27 September , 2022
فوریه 3, 2014 کد خبر : 24361 خبر ها

بی برنامگی در توزیع سبد کالا – تصویری

بی برنامگی در توزیع سبد کالا – تصویری

اختصاصی گیلانیان : علیرغم اینکه تنها برای شهر رشت بیش از یکصد مکان برای توزیع سبد کالا در نظر گرفته شده ولی به دلیل بی برنامگی در نحوه توزیع ازدحام عجیبی در جلوی فروشگاهها به وجود آمد .

این ازدحام موجبات عدم رضایت عمومی را باعث شد در حالیکه اگر بر اساس حروف البا و نا طریقی که مردم را به گروه های کوچک تر تقسیم می کرد ، هم توزیع سرع تر صورت می گرفت و هم توزیع کننده مرتکب اشتباه حساب نمی شد و هم در وقت مردم صرفه جوئی می شد و دیگر در صف دریافت سبد کالا قصه نمی بافتند .

یکی از همین مستحقان دریافت سبد کالا می گفت : ایام برفی که تردد به کندی صورت می گیرد و بیشتر اجبار به خانه ماندن دارند این کار بهانه ای است که همه را بیرون بکشد و در این اماکن از حال روز هم با خبر شوند . دیگری می گفت اینجا است که بازار شایعه داغ می شود و بسیاری از عزل و نصب ها از همینجا ها کلید می خورد .

امیدواریم متولیان امر ترتیبی اتخاذ نمایند از هجوم همگانی جلوگیری شود و مردم به نوبت برای دریافت سبد کالا مراجعه کنند نمایند تا از اتلاف وقت جلوگیری شود !

نام فروشگاه

نشانی

شماره تماس

فروشگاه سپهر

ـ ۲ ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ طالقانی ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۲۲۳۱۴۰۶

میوه و تره بار گلریز

میدان امام حسین میدان تره بار آزادی حجره ۳۱

۰۱۳۱-۸۸۴۵۲۵۷

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه اتکا رشت۱ گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

۱۳۱۸۸۲۲۷۸۶

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

شر ت تعاونی مصرف فرهنگیان خمام

رشت خمام خ امام جنب مدرسه فاطمیه

۱۳۲۴۲۲۲۱۶۰

تعاونی مصرف فرهنگیان سنگر

رشت سنگر مقابل اداره آموزش و پرورش سابق

۱۳۲۵۷۲۳۸۰۱

تعاونی فرهنگیان خشکبیجار

رشت خشکبیجار خ امام

۱۳۲۴۳۶۲۰۰۶

تعاونی فرهنگیان خشکبیجار

رشت خشکبیجار خ امام

۱۳۲۴۳۶۲۰۰۶

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

زنجیره ای بسیجیان مرکزی رشت

رشت کمربندی بهشتی نرسیده به م گاز روبروی بانک کشاورزی شعبه بهشتی

۳۲۳۸۵۳۰

فروشگاه شهروند

رشت خمام خ امام روبروی خ تختی

۴۲۲۲۵۸۴

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

۱۳۱۸۸۲۸۶۹۳

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

۱۳۱۸۸۲۸۶۹۳

زنجیره ای رفاه

میدان فرهنگ روبروی اداره دخانی

۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

فروشگاه سپهر اسپرت

خ تختی روبه روی بانک صادرات فروشگاه سپهر اسپرت

۰۱۳۱-۲۲۲۹۹۵۸

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

رفاه میرزا کوچک

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۰۱۳۱_۳۲۲۰۵۳۵

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۲

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

میوه و تره بار رسول نیا

گیلان رشت رشت جاده لاکان بالاتر ازشهرک لاکانشهر جنب ازانس بانوان میوه و تره باررسول

۱٫۳۱۱۳۱E+12

تعاونی مصرف فرهنگیان رشت

رشت امین الضرب جنب ورزشگاه شهید انصاری

۱۳۱۸۸۲۸۶۹۳

تعاونی مصرف فرهنگیان کوچصفهان

رشت کوچصفهان خ سردارجنگل جنب اداره آموزش و پرورش

۱۳۲۵۲۲۲۹۳۵

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

۱۸۱۴۲۵۲۴۴۷

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

میوه و تره بار

گیلان رشت رشت میدان مصلی پشت سازمان تیلیغات اسلامی

۱٫۳۱۱۳۲E+12

فروشگاه سپهر رایانه

خ لاکانی جنب شارپ لیزر سپهر رایانه

۰۱۳۱-۲۲۲۸۸۵۶

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

۱۸۱۴۲۵۲۴۴۷

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

۱۸۱۴۲۵۲۴۴۷

فروشگاه رفاه رشت

بندر انزلی کار آموزی ساختمان اوج

۱۸۱۴۲۵۲۴۴۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

موسسه تامین درمان بسیجیان

رشت م یخسازی ابتدای بلوار شهید افتخاری بلو دو ساختمان بنیاد تعاون بسیج ط۱

۱۳۱۵۵۲۱۳۸۲

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

خـ درمانی بسیجیان گیلان

رشت ـ م سیخ سازی ـ اول بلوار شهید افتخاری ساختمان بنیاد تعاون بسیج ـ ط

۱۳۱۵۵۲۱۳۸۲

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

موسسه تامین درمان بسیجیان

رشت م یخ سازی ابتدای بلوار شهید افتخاری بلو دو ساختمان بنیاد تعاون بسیج ط۱

۱۳۱۵۵۲۱۳۸۲

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

فروشگاه سپهر

خ بیستون پاساژ بزرگمهر ط اول فروشگاه سپهر

۰۱۳۱-۲۲۲۸۸۳۸

میوه و تره بار حبیب زاده

خ سردارجنگل ابتدای خ سام دهانه پیرسرا روبروی فروشگاه پرشین

۰۱۳۱-۲۲۶۱۵۵۶

میوه و تره بار پیام

خ ۷۱ شهیریور چهارراه چهل تن روبروی نانوایی بربری

۰۱۳۱-۲۲۳۲۹۱۳

میوه و تره بار رهبر

خ مطهری جنب بانک صادرات

-۴۳۶۲۵۵۳

تعاونی فرهنگیان

ـ ـ ـ ـ مشاوراملاک حاجی آقایی ـ سید جمال ـ ـ خشکبیجار ـگیلان

۱۳۲۴۳۶۰۸۰۰

فروشگاه شهروند

ـ ـ ـ ـ جنب تعاونی فرهنگیان ـ امام ـ ـ خمام ـگیلان

۱۳۲۴۲۲۲۵۸۴

تعاونی فرهنگیان سنگر

سنگر خ امام روبه روی آموزش و پرورش

۱۳۲۵۷۲۲۰۲۷

تعاونیفرهنگیانـسنگر

سنگرـخـامامـروبهـرویآموزشـوـپرورش

۱۳۲۵۷۲۲۰۲۷

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه میرزا کوچک خان۱

ـ ـ ـ ـ روبروی انبار دخانیات ـ میدان فرهنگ ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۶

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه شهروند

ـ ـ ـ ـ جنب نانوایی بربری ـ آیت لله ضیابری ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۲۲۴۰۹۴۰

فروشگاه سپهر

ـ اول ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ بیستون ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۲۲۲۸۸۳۸

فروشگاه سپهر

ـ ۲ ـ ـ ـ پاساژ بزرگمهر ـ طالقانی ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۲۲۳۱۴۰۶

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

۱۳۱۴۲۴۵۵۹۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

رفاه گیلان رشت فرهنگ ،

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۸

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

فروشگاه زنجیره ای بسیجیان

رشت خ شهدا جنب نمایندگی ایران خودرو حسینپور

۱۳۱۸۸۳۴۲۴۳

اسکاد رشت

ـ ـ ـ ـ روبروی بانک کشاورزی فروشگاه سپیدرود ـ آزادگان ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۳۲۲۲۹۸۳

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۱

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

۱۳۱۴۲۴۵۵۹۷

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

شرکت فروشگاههای زنجیره ای یاس نوین پارسه

تالش خ امام مقابل بانک تجارت

۱۸۲۴۲۲۶۰۳۷

فروشگاهرفاهشهروند

رشتبلوارلااننبشوچهرمضانیمقدم

۱۳۱۴۲۴۵۵۹۷

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

فروشگاه رفاه رشت

رشت م فرهنگ مقابل انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۰۸۷۰

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۳

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۴

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

رفاه گیلان رشت فرهنگ ۵

رشت میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات

۱۳۱۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه اتکا رشت۲ گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

۱۳۱۸۸۲۲۷۸۶

فروشگاه اتکا رشت۳ گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

۱۳۱۸۸۲۲۷۸۶

فروشگاه اتکا رشت۴ گیلان

رشت خ شهدا اول خ فلسطین

۱۳۱۸۸۲۲۷۸۶

تعاونی فرهنگیان۳

ـ ـ ـ ـ ـ امین الضرب ـ ـ رشت ـگیلان

۱۳۱۸۸۲۸۶۹۳

یاس نوین پارسه رشت

تجارت مجیدیهـه گاز نرسیده به بانـگیلان رشت بلوار بهشتی بعداز پل فل

۱۳۱۳۲۳۸۵۳۰

یاس نوین پارسه رشت

گیلان رشت خیابان شهدا جنب نمایندگی حسین پور

۱۳۱۸۸۳۴۲۴۳

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ روبروی اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

فروشگاه رفاه رشت

میدان فرهنگ روبروی انبار دخانیات فروشگاه رفاه میرزاکوچک رشت آقای موسی حسین جان

۰۱۳۱-۳۲۲۷۱۱۹

اتحادیه امکان

بلوارولیعصر بعدازکارخانه بوشش روبروی تدارکات سپاه اتحادیه امکان

۰۱۳۲-۴۲۶۲۲۷۳

زنجیره ای رفاه

م فرهنگ مقابل اداره دخانیات

۳۲۲۷۱۱۹

4

7

6

اخبار مرتبط

نظرات

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی