گیلانیان
دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ Monday, 30 January , 2023
ژانویه 18, 2013 کد خبر : 16513 گفت و گو

مدیر تعاون روستائی استان گیلان :

تعاونی روستائی باید سالانه حداقل دو مجمع عمومی برگزار کند ‏

تعاونی روستائی باید سالانه حداقل دو مجمع عمومی برگزار کند ‏

اختصاصی گیلانیان : متعاقب انتشار مقاله “شرکت های تعاونی روستائی ، قاتق نان یا قاتل جان” به تاریخ ۵ دی ۹۱ طبق هماهنگی مسئول روابط عمومی مدیریت تعاون روستائی قرار بود نشستی با مدیر عامل اتحادیه های تعاونی روستائی استان در حضور مدیریت تعاون روستائی استان برگزار شود که در تاریخ مقرر برخلاف انتظار جلسه برگزار شد و به جای مدیر عامل معاون تعاون روستائی حضور داشت و ماحصل گفت و شنید با تلخیص به شرح زیر است.  

ضیاء فیض پور، مدیر تعاون روستائی در این دیدار گفت : مواردی را که شما در مقاله نوشتید خیلی از آن بحث ها را که شما تایید کرده اید ما نیز تایید می کنیم ، اما همیشه برای اصلاح و بهبود باید یک آسیب شناسی هم از مسائل داشت ببینیم که چه بوده و چه شرح حالی تاثیر گذاشته روی شرکت های تعاونی که امروزه اینجوری یک تصویر غیر قابل قبولی دارد به ما ارائه می شود.

وی ادامه داد : اگراجازه بفرمایید یک گریزی به ساختار تعاونی ها بزنم ، احساس می کنم که در مقاله مذکور شاید یک مقدار اطلاعات شما از ما کمتر بوده باشد ! لذا برای اینکه به یک نقطه شروعی برسیم باید توضیحی به شما بدهم .

وی سپس ادامه داد : شرکت های تعاونی روستایی بر اساس قانون مصوبه ۱۳۵۰ اجازه فعالیت یافتند و شکل گرفتند و بخش کشاورزی به ویژه فعالیت می کنند و کاملا دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. شرکت های تعاونی دارای ارکان هستند ، که عبارتند از مجمع عمومی ، متشگل از سهامداران بعنوان بالاترین رکن تصمیم گیری در اداره امور شرکت ، رکن بعدی هیات مدیره هست که توسط مجمع عمومی انتخاب می شود ، رکن بعدی تعاونی روستایی بازرس شرکت هست که در واقع از سوی مجمع عمومی تعیین می شود و هر یک از این ارکان بر اساس قانون و اساسنامه دارای یک شرح وظائفی هستند که در بعضی جاها مستقل از هم و در بعضی جاها توامان مسایل جاری شرکت را بر عهده دارند ، در واقع هر یک از این ارکان اجزای سیستم تعاونی هستند .

مدیریت تعاون روستائی با اشاره به اینکه هر سیستمی که بخواهد درست عمل کند تا به اهداف خود دسترسی پیدا کند باید اجزا کارهای شان را به درستی انجام بدهند که در نهایت یک خروجی مطلوب برای آن سیستم شود ، افزود : در شرکت تعاونی که یک شرکت قانونی و خرد گردان است بالاترین رکنش مجمع عمومی است که اعضایش سهامداران یعنی خود مردم هستند که در شکل گیری آن موثر هستند .

Modir2وی گفت : در تعاونی های روستایی ما تمام روستاییان ؟ سهامداران این شرکت هستند و در حقیقت صاحب شرکت های تعاونی خود کشاورزان هستند و اداره امور شرکت تعاونی هم توسط خودشان صورت می گیرد .

فیض پور با طرح این سوال که چه چیزی باعث می شود آن مطلوب ها به دست نمی آید . یکی از آن موارد تاثیرگذار بحث ضعف مشارکت است . ضعف مشارکت در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها برای اداره امور شرکت توسط سهامداران است . مهمترین سرنوشتی که در امور تعاونی رقم می خورد همین مجمع تعاونی هست . شرکت های تعاونی با توجه به قدرت و گستردگی و ساختاری که دارند یک ذخیره خیل بهره برداران برخوردار هستند . متاسفانه در مشارکت خیلی ضعیف هستند و همین ضعف باعث می شود که تعاونی ها نتواند درست ایفای نقش کنند .

وی با اشاره به اعضای شرکت های تعاونی ها از ۵۰۰ تا ۱۹۰۰۰ نفر گفت : ولی مشارکت سهامداران در مجمع عمومی زیر ۱۰ درصد است که این درصد ناچیز برای ۹۰ درصد بقیه تصمیم گیری می کنند . طبیعتا این تصمیمات آن طور شاید و باید منافع سهامداران را شاید نتواند تامین نماید . این یکی از نواقصی هست که ما در بحث شرکت های تعاونی داریم که در نتیجه تصمیم گیری و انتخاب هیات مدیره که اداره مستقیم به شرکت ها را بعهده دارد ، دخالت می کند .

وی ادامه داد : طبیعتا وقتی در مجمع عمومی یک مشارکت خوب نداشته باشیم ، یک انتخاب خوب هم از آن به عمل نمی آید . هیات مدیره کارآمد و توانمند از تویش پیدا نمی شود و انتظار ما را برآورده نمی کند و نمی تواند خواسته کشاورز را برآورده نماید . و تعاونی نمی تواند در تامین نیازهای معیشتی و حرفه ای را اجرا نماید .همین عدم مشارکت در تعیین بازرس که امین سهامداران است نیز دخالت پیدا می کند . بازرس که ناظر اعمال قانونی هیات مدیره باشد و به عنوان نماینده سهامداران ببینید دقیقا در جهت اهداف شرکت تعاونی حرکت می کند یا نه .

وی گفت : این که شما در مقاله تان از بیلان کار یاد کرده بودید ، در حقیقت این بیلان کار در ساختار تعاونی ها طراحی شده . تعاونی در سال باید حداقل دو مجمع عمومی برگزار کند تا هیات مدیره گزارش کار خود را به سهامداران ارائه کند . امروزه مواردی که مورد بحث است : یکی عدم مشارکت سهامداران است ، دیگری عدم آگاهی است ، که بخش تعاون روستایی فرهنگ تعاون و تعاونگرایی ضعیف است ، روی این قضیه ما کار نکردیم .

آقای مدیر ! چیزی که شما می فرمایید من هم می دانم . شرکت های تعاونی اساسنامه دارد ، مجمع عمومی دارد , مجمع عادی دارد , مجمع فوق العاده دارد ، هیات مدیره دارد . رییس هیات مدیره و مدیر عامل دارد ، بازرس دارد ، بیلان عملکرد باید ارائه بدهد . سوال این است نقش مدیر تعاونی روستایی استان در شرکت تعاونی روستائی چیست ؟

نقش سازمان تعاون روستایی در حوزه تعاونی روستایی و کشاورزی یک وظیفه هدایتی ، حمایتی و نظارتی است. وظیفه نظارتی عموما در ارتباط با عملکرد شرکت تعاونی روستایی در قالب حسابرسی هایی است.

شما در این حسابرسیها  متوجه سود دهی یا زیان دهی شرکت های تعاونی شدید؟

بله همه را ثبت کرده ایم .

با توجه به وظایف هدایتی ، نظارتی و حمایتی به نظر شما ، ما به آن اهداف شرکت های تعاونی روستایی رسیده ایم ؟ اگر جواب مثبت است به چند درصد اهداف دسترسی پیدا کرده ایم ؟

این اهداف را نمی توان به طور مطلق گفت رسیده ایم و مطلق گفت نرسیده ایم . اهدافی را که ما تعریف کرده ایم در اساسنامه شرکت های تعاونی روستایی است و ما خارج از اساسنامه گه چیزی نمی توانیم ادعا کنیم .

منظور من همان اهداف منطبق با ساسنامه شرکت تعاونی است.

باید ببینیم در اساسنامه چه اهدافی طراحی شده و بعد چقدر به این اهداف دسترسی پیدا کرده ایم .

شما بر اهداف ترسیم شده و همچنین وضعیت موجود شرکت ها ی تعاونی اشراف کامل دارید ، با علم براین تسلط و اشراف می خواهیم ببینیم الان شرکت های تعاونی روستایی سود دهی دارند یا زیان ده هستند؟

عرض می کنم . این نسبی است .

ما میخواهیم صادقانه با هم گفتگو کنیم ولی شما بعنوان یک مدیر راه های پاسخگویی زیادی دارید که با استفاده از هنر مدیریتی می توانید از پاسخ صریح طفره بروید .

آخر این سوالی که می فرمایید من نمی توانم بگویم همه شان سود ده هستند ، این نسبی است چون الان ما ۱۶۰ تعاونی روستایی فعال در سطح استان داریم، بعضی از این ها سود ده هستند ، بعضی از این ها زیان ده هستند ، اگر بگویم همه سود ده هستند خلاف واقع است .

علی القاعده در این نوع محاسبات نصف به اضافه یک را ملاک محاسبه قرار می دهند .

اگر آماری بخواهیم صحبت کنیم باید به آمار استناد کنم . که مستند هم هست .سوال شما این است که آیا شرکت های تعاونی روستایی سود ده هستن یا زیان ده ؟ من باید همین را جواب بدهم .

دقیقا! منظور من همین است .

من عرضم این است که ما  ۱۶۰ تعاونی روستائی داریم یک تعدادی از این تعداد سودده هستند یک تعداد هم از این ۱۶۰ مورد زیان ده هستند  . حالا اگر دقیقش را بخواهید ….

خیر! دقیق هم زیاد نیاز نیست ، اما بفرمایید شما با شرکت های تعاونی زیان ده چه کار می کنید ؟

این بخش هم قانون دارد . در اساسنامه تعاونی روستایی قید شده : زیانی که این تعاونی ها دارند از یک حد نصاب تعریف شده در قانون متجاوز باشد این شرکت ها برای ادامه فعالیت نیازمند اجازه محمع عمومی خودشان هستند . یعنی شرکت تعاونی که در طول عملیات زیان کرده و زیانش از نصف سرمایه اولیه اش تجاوز کرده باشد ، قانون می گوید این شرکت برای ادامه فعالیت باید مجمع عمومی تشکیل بدهد و در آنجا مطرح نماید و نظر سهامداران را بگیرد ، که اگر اجازه فعالیت به آن دادند می تواند ادامه دهند و اگر اجازه ندادند باید منحل شود که در صورت منحل یک هیات تسویه بر این تعریف می شود که طبق قانون عمل می کند

با توجه به تجارب و اشراف در تشکیل مجمع عمومی مراحل مختلفی دارد ، ابتدا فراخوان عمومی ، اگر به حد نصاب نرسید ، موکول به بعد و در مرحله بعد با حاضرین در جلسه تصمیم گیری می شود .

درست است . می توانم سوالی از شما بپرسم ؟

بفرمایید .

می فرمایید کشاورز هستید ؟

درست است .

حتما عضو شرکت تعاونی روستایی هم هستید ؟

بله . پدرم بود . همزمان، من و اعضای خانواده ام همه عضو شرکت تعاونی هستیم ، دفترچه سهام داریم ، سهام ما مشخص ، افزایش سرمایه اجباری ما مشخص ولی سود سهام ما مشخص نیست و سندش را هم می توانم ارائه کنم .

هدف از سوال من این بود : شما در مجامع شرکت تعاونی شرکت می کنید ؟

اتفاقا من هم قصد داشتم سوالات را به این سمت و سو بکشانم که : ضعف مشارکت دو دلیل عمده دارد : دلیل اول این است که کشاورز دیگر از شرکت تعاونی روستائی ناامید شده و هیچ انگیزه و دلگرمی برای همکاری ندارد زیرا وقتی کشاورزی می بینید شرکت تعاونی روستایی در سال قرار است فقط یک بار کودش را تهیه نماید ، آنهم اول علاوه بر قیمت مصوب اعلام شده کود مبلغی را هم اضافه بگیرد و هیچ وقت کشاورز را به عنوان سهامدار به حساب نمی آورد . شما انتظار دارید برود در مجمع چه کار کند ؟آیا شرکت نکند ، سنگین تر نیست ؟   

از این که بگذریم بعضی وقت ها آقایان می خواهند شرکت تعاونی را به جهتی که خودشان دوست دارند سوق بدهند از شیوه نادرستی استفاده می کنند . آگهی تشکیل مجمع را ضرب الاجلی بگونه ای با واسطه یا مستقیم منتشر می کنند که فرصت کافی برای نشر و تبلیغ در میان اعضا لحاظ نمی شود ، ظاهرا دست یا دستانی در کار است تا اطلاع رسانی درست صورت نگیرد بهمین دلیل اکثر مواقع شرکت گسترده اعضا در مجمع به دلیل عدم اطلاع رسانی درست و به موقع میسر نمی شود و در نهایت خواسته خواص اعمال می شود .

حالا چرا این اقدامات صورت می گیرد ؟ برای این است که اگر شرکت تعاونی زیان ده منحل شود ، حقوق و مستمری عده ای دچار خلل می شود . بهیمن دلیل کارگزاران راضی به این کار نیستند و سعی می کنند به یک طریقی , حتی با از بین بردن سرمایه سهامداران در واقع خودشان را سرپا نگهدارند . آیا شما در این موارد به نتیجه ای رسیدید یا خیر ؟ مواردی که در قانون و ضوابط اداری گنجانده نشده ؟! این همان دلیلی است که می فرمایید ۹۰ درصد سهامداران ( کشاورزان ) در مجمع عمومی شرکت نمی کنند و تنها ۱۰ درصد برای ۹۰ درصد تصمیم می گیرند .

مشکل ما این جا است .ببینید ، اگر ما از عملکرد و خدمات دهی شرکت تعاونی ناراضی هستیم و نارضایتی ما هم بحق است . البته ما در موضع دفاع از شرکت تعاونی نیستیم . این کار را باید  از اول عرض می کنم .

مدیریت تعاون روستائی استان مدافع حقوق تعاونی هست یا حافظ حقوق سهامداران که کشاورزان هستند ؟

من مدافع حقوق تعاونی ها هستم ولی وکیل مدافع افراد نیستم چون هیات مدیره باید بیاید از خودش دفاع بکند .

ببخشید .  اگر شما مدافع حقوق تعاونی ها هستید پس تکلیف کشاورز چیست ؟

نه جدا می کنیم . ما سه تا وظیفه هدایت ، حمایت و نظارت داریم . یکی از وظایف حمایتی ما دادن مشاوره های حقوقی و دفاع از حقوق شرکت تعاونی است . این دفاع با دفاع از حق و حقوق فلانی که دارای دو شخصیت حقیقی و حقوقی است فرق نمی کند . ما از شخصیت حقوقی دفاع می کنیم نه از شخصیت حقیقی . دفاع از شخصیت حقیقی به عهده خود شرکت ها است .

با این تعریف علی القاعده منظور شما از شرکت تعاونی باید اعضای شرکت هم باشد ؟

من می خواهم عرض کنم اگر در این مورد به یک نتیجه برسیم خیلی از سوء تفاهمات ما حل می شود . اگر شما هم یک کمی سعه صدر داشته باشید خوب است .

 به دلیل اینکه توضیحات شما وسیع است و پاسخ صریحی از آن حاصل نمی شود ممکن است از هدف دور شوم و از طرف دیگر باید این گفتگو را با حفظ امانت در حد حوصله خواننده تنظیم کنم .

در حقیقت ما می خواهیم شما به ما کمک بکنید که یک جای کار ما اشکال دارد بیاییم اصلاح بکنیم . قطعا سایت شما یک بخشی از این ظرفیت را دارد , ما با کمک همدیگر کشاورز را به حق و حقوقش آشنا بکنیم . چون عرض کردم فرهنگ تعاونی و تعاونگری ما ضعیف است یعنی بنیادی کار نکردیم و باید از مدرسه کار می کردیم و فرهنگش را ایجاد نکرده ایم . حالا که این مقاله بهانه ای شد که بهم برسیم از شما استفاده کنیم . یک مقدار موانع ما حل شود . ما مجاری قانونی داریم که اعمال برخی موارد آن مثل عزل و نصب مدیر عامل شرکت تعاونی در دست ما نیست . اگر در اختیار ما بود ، من از مجمع ۳۶۳ شرکت تعاونی تحت پوشش ما هست شاید ۳۰۰ تای آن را تایید نکنم .

فرمودید کشاورزی که از عملکرد شرکت تعاونی ناراضی هست و می گوید بروم در مجمع چه کار کنم ؟ همین فرصتی برای من فرصت طلب تبدیل می شود ، برای همان عده ای که منظور نظر شما بود و درست هم هست و ما تایید هم می کنیم و ما هم داریم این مورد را جیغ می زنیم ، بهمین دلیل به رئیس اداره ما گفتیم : برای تشکیل مجمع عمومی حداکثر تلاش را در امر اطلاع رسانی بعمل بیاورید تا آن اتفاق زیر زیرکی رخ ندهد و تیم خودشان را دعوت نکنند تا رای بدهند و مصوبه بگیرند . مردم باید پای کار بیایند .

این بیلانی که مدیر عامل دارد به مجمع می دهد ، دو نفر باید باشند اعتراص بکنند یا خیر ؟ شاید خیلی ها فکر کنند این شرکت تعاونی ها مال دولت است و باید دولت در این جا مدیریت بکند نه مردم . سهامدار نقش خودش را در اداره شرکت نمی داند و ما هم کار نکردیم اگر کردیم خیلی کم بود . ما مگر چقدر امکانات داریم که ۳۰۰ هزار نفر بهره بردار استان را که هم بلا استثنا عضو شرکت های تعاونی هستند اگر درست برنامه ریزی بکنیم یک تحول عظیمی می توانیم در این بخش ایجاد بکنیم .

همه ما می دانیم ادب اجتماعی گیلانی سبب می شود مردمانش روحیه پرسشگری نداشته باشند و نتواند در این مورد دخالت کنند .  بنابراین ما یک ختم کننده می خواهیم که بیاید تعاونی ها روستایی را زیرو رو کند . حالا که ما روی سوال نداریم انتظار داریم مدیران ما به این مهم توجه داشته باشند که به فرموده امام علی ع مردمی که پای آمدن به حضور مدیران را ندارند و زبان گفتن دردشان را ندارند ، می خواهیم مدیریت تعاون روستایی ضمن دفاع از حقوق تعاونی ها از منافع کشاورزان هم دفاع کند و مطالبه کند وگرنه همه گفته های شما قبول اما کارساز نخواهد بود .

شرکت تعاونی روستایی در سال گذشته زمان توزیع کرد ، از گلوگاه استفاده کرد بالاجبار از کشاورز افزایش سرمایه گرفت ولی امسال برای خرید کود ، ابتدا قیمت کود و سود خودش را نقد دریافت می کند و پاسخی هم برای سهامدار در مورد فروشگاه و شعبات نفتش ندارد . با این توصیف شرکت تعاونی نه تنها سود نمی دهد بلگه گوشتش را خورده رسیده به استخوان . شما بفرمایید با این روش تا کی می توانیم پیش برویم ؟ باید برای این جا یک راه حلی پیدا بکنیم یا خیر؟

ما در اقتصاد خردمان یک سهم ۲۵ درصدی برای تعاونی تعریف کردیم و سعی داریم می کنیم تا به این مرحله برسیم . اما این که می گوییم ما چون زبان پرسشگری نداریم و نمی توانیم آنانی را که بر مسند قدرت نشانیدم در تعاونی بر اثر زیان دهی برداریم و از ما انتظار داریم . باور بفرمایید که هر چه اعتقاد دارید نمی توانیم . قانون این اجازه را به ما نداده است و حریم تعاونی بسیار مخترم و مقدس شمرده شده چرا

به عنوان حسن ختام اگر مطلبی هست بفرمایید.

اتحادیه شرکت های تعاونی خود از جنس همین شرکت های تعاونی روستائی هستند و همان نقشی را که شرکت تعاونی روستائی نسبت به اعضای خود دارد، اتحادیه هم همین نقش را نسبت به شرکت تعانی ها دارد . در صورت تمایل می توانیم زمینه گفتگو را با مدیر عامل اتحادیه ها را داشته باشیم . ما اگر از شرکت تعاونی ناراضی هستیم راهش قهر با این نهاد نیتس ، بلکه باید بیشتر مشارکت داشته باشیم .

تا آنجایی که قانون به ما اجازه می دهد داریم بر خوردهای خودمان را می کنیم . موارد متعدد برخورد هم  داشتیم اما به دلیل توصیفات بر شمرده نمی توانیم دخالت مستقیم داشته باشم .

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی