گیلانیان
شنبه ۹ مهر ۱۴۰۱ Saturday, 1 October , 2022
سپتامبر 17, 2014 کد خبر : 29848 خبر ها

علیمحمدی:

توانمندسازی مبتنی براشتغال محرومان در کمیته امداد یک اولویت است

توانمندسازی مبتنی براشتغال محرومان در کمیته امداد یک اولویت است

گیلانیان : مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: توانمندسازی مبتنی براشتغال محرومان در کمیته امداد یک اولویت و ضرورت است.

حسین علیمحمدی عصر سه شنبه در جلسه توانمند سازی مددجویان کمیته امداد استان افزود: بـدون حضور مردم (مشارکت)اجرای طرح های توسعه ای مشکل و حتی با شکسـت مواجـه خواهـد شد زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها و یا گردانندگان آن خواهند بود.

وی اظهارداشت: توسـعه مشـارکتی بـه منزلـه اصـلی عملیـاتی و بنیادین برای تمام برنامه ریزی های توسعه مطرح است و در همه فرآینـدهای این مهم مـردم بـه عنوان محور و حتی طراح تلاش های توسعه مدنظر هستند.

 مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: از آغاز قیام ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در سال ١٣۴٢ ھجری شمسی مبارزه با فقر و برقراری عدالت اجتماعی یکی از محوری ترین شعارها و آرمان های انقلاب بود.

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال۱۳۵۷ هجـری شمسـی  نیز  امـام راحل بـا تاسیس و تشکیل کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسـلامی و  غیره اهتمـام خـود را برای زدودن فقر از سیمای کشور نشان داد.

علیمحمدی اظهارداشت: پـس از رحلـت معمار کبیر  انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری همواره بر تداوم خط مبارزه با فقر و خدمت به محرومان تاکید فرموده اند.

وی اذعان داشت: معظم له در سـال های اخیـر بارها و بارها مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را اولویت اساسی کشور دانسته و اهتمام قوای سه گانـه را برای این هدف خواستار شده اند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را مکلف می سازد نسبت به رفع فقر و تعمیم خدمات تامین اجتماعی به همه اقشار ملت اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه فقر پیامدهای اجتماعی ناگواری را در ابعاد مختلف برای جوامع به بـار مـی آورد، افزود: فقر موجب پیداش بیماری های اجتماعی و فساد در جامعه خواهد شد.

علیمحمدی با بیان اینکه پدیده فقر با توسعه اقتصـادی پایـدار ارتبـاط متقابل دارد، اظهارداشت: توسعه اقتصادی پایدار برای کاهش دائمی فقر ضروری است و کـاهش فقـر پایـداری توسعه را تضمین می کند.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار این مهم ” کارآفرینی ” است، کارآفرینی باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره وری افراد و منابع، و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان یادآوردشد: اگرچه نباید گفت که کارآفرینی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای محرومان است اما به یقین می توان گفت بهترین و بهره ورترین نوع آن است.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی