گیلانیان
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ Wednesday, 30 November , 2022
دسامبر 30, 2012 کد خبر : 15900 خبر ها

سرورالدين :

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۷ هیئت امنائی اداره می شود

دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۱۷ هیئت امنائی اداره می شود

گیلانیان : رئیس منطقه ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از استقرار نظام هیئت امنایی در در دانشگاه آزاد اسلامی این منطقه خبر داد.

وی همچنین به نقش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در هیئت امنایی شدن استانها اظهار داشت:خواست فرهاد دانشجو نخست قانونی کردن این مسئله بود که هیئت امناء را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور رساند.

رئیس منطقه ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این مسئله نشان دهنده تسلط کامل ایشان بر روی آئین نامه های هیئت امنایی استانی بوده که این نقطه قوت دیگری است باید تمام مدیران در سطح دانشگاه های آزاد اسلامی آن را سرمشق خود قرار دهند.

وی افزود: مصوبه “ترکیب و وظایف و اختیارات هیات امناء استانی دانشگاه آزاد اسلامی” در جلسه ۷۲۱ مورخ دوم آبان ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

سرورالدین اظهارداشت: ترکیب اعضای هیئت امنای استانی هر منطقه شامل رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی به عنوان رئیس هیئت امنای استان خواهد بود و دبیر آن رئیس بزرگترین واحد مرکز استان به عنوان رئیس دانشگاه آزاد استان و امام جمعه مرکز استان، استاندار، نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، نماینده وزیر بهداشت و درمان، نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، چهار نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی استان به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، دو نفر از شخصیت های علمی و فرهنگی استان به انتخاب هیئت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، دو نفر از روسای واحد های استانی به انتخاب روسای واحد های استان خواهد بود.

وی در زمینه چگونگی رسمیت یافتن جلسات بیان داشت: جلسات هیئت امنای استانی با حضور ۱۰ نفر از این اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیم ها با رای حداقل هفت نفر از اعضای حاضر به تصویب خواهد رسید.

رئیس منطقه ۱۷ دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: احکام اعضای هیئت امنای استانی برای یک دوره چهار ساله از سوی رئیس هیئت امنای استانی صادر خواهد شد.

وی در زمینه انتخاب روسای واحد های استان نیز یادآورشد: انتخاب رئیس بزرگترین واحد مرکز استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتخاب رئیس واحد های دیگر استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تائید هیئت امنای استانی است.

اخبار مرتبط

نظرات

بدون نظر

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد