گیلانیان
یکشنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ Sunday, 5 February , 2023
جولای 9, 2013 کد خبر : 20264 خبر ها

منجی غریق فداکار خود را فدای نجات دوتن کرد

در بندرانزلی منجی غریق ۲۳ ساله جان سپرد

در بندرانزلی منجی غریق ۲۳ ساله جان سپرد

گیلانیان : رئیس هیئت نجات غریق وغواصی گیلان دقایقی پیش اعلام کرد: روزبه فقیه فتحی منجی غریق ۲۳ ساله اهل بندرانزلی که برای نجات دونفر درساحل قوی انزلی شتافته بود، پس از نجات آنها بدلیل نداشتن تجهیزات وامکانات مورد نیاز وفشار بیش ازاندازه ، ایست قلبی کرده وجان به جان آفرین تسلیم کرد .
امیرنوری سادات گفت : باتوجه باینکه دوهفته پیش درنشست ستادساماندهی سواحل استان مقررشده بودکه هلال احمر ۱۵۸ نقطه خطرآفرین راباتجهیزات کامل واستفاده ازخدمات منجیان غریق تحت پوشش قراردهد اما متاسفانه پس ازبازدیدهای انجام شده هیچ یک ازنیروهای منجی غریق مجهز به امکانات نشده وتاکنون قراردادی هم امضاء نکرده اند.
رئیس هیئت نجات غریق وغواصی گیلان افزود : دراین جلسه مقررشده بوددرهرایستگاه دومنجی غریق بهمراه یک امدادگر نسبت به امدادرسانی وارائه خدمات اقدام کنند که تاکنون این امر ازسوی هلال احمر تحقق نیافته است .
وی خاطرنشان کردتابه امروز ۱۸نفردردریای محدوده گیلان جان خودراازدست داده اند .
مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت : برای ماردیف بوجه وامکانات مورد نظر برای پوشش سواحل دریا اختصاص داده نشده وپس ازنشست ستادساماندهی نیزاعلام کردیم که تاامکانات وتجهیزات مورد نیاز فراهم نشودنمی توانیم نقاط خطرآفرین راپوشش دهیم .
یزدان پناه بااشاره باینکه این سازمان وظیفه کمک رسانی دارد خاطرنشان کرد: هلال احمر باامکانات موجود خودتا جاییکه بتواند مناطقی ازسواحل راپوشش خواهدداداما این امکانات برای پوشش کامل سواحل کافی نیست .

اخبار مرتبط

نظرات

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی