گیلانیان
سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ Tuesday, 7 February , 2023
دسامبر 10, 2012 کد خبر : 15269 انتخاب سردبیر

با چه هدفی و به نفع چه کسی ؟!

واکاوی مشکلات گروه مشاوران استاندار پیشین ؟!

واکاوی مشکلات گروه مشاوران استاندار پیشین ؟!

اخصاصی گیلانیان : زمانی گذشته چراغ راه آینده است که آدمی هر از گاهی از سر عدالت و انصاف به نقد و بررسی گذشته بنشیند و با شناسائی ضعف ها و قوت ها نسبت به رفع معایب و تقویت محاسن برای زندگی بهتر و متعالی تر اقدام نماید. اما وقتی در تحلیل محتوائی گذشته حب و بغض جایگزین عدالت و انصاف شود نه تنها تحلیلگر آن راه به جائی نمی برد بلکه بر اثر گمان نادرست دچار زیان مضاعف خواهد شد .

مصداق این مقدمه عزیز بازنشسته ای است که بعد از انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی برغم بازنشستگی به استانداری راه یافته بود ولی پس از زمانی کوتاه با تغییر مدیریت ارشد استان به اعتراف خود در روز قبل از معارفه مدیریت جدید ، استعفایش را به اطلاع عموم رسانیده بود و این روزها ندای وا استانا سر داده و به استنباط خود به واکاوی گذشته مشغول است !

مدتی است ایشان با چند ورق پاره دوران خدمت به عنوان سند عملکرد به این بهانه که “بازشناسی غبار های فتنه استانداری ضروریست” به برخی سایت ها متوسل می شود و با تطهیر خود و اعوان و تکفیر دیگران قصد غبار زدائی از این بنای حکومتی دارد در حالیکه زدودن غبارهای فتنه به سبک ایشان که مبدأ آن محل شک است چیزی جز نبش قبر مشکلات مشاوران استاندار پیشین و قلب حقایق و مظلوم نمائی بیش نیست !

عجب اینجاست این خبره اداری در آخرین مصاحبه خود به جای طرح ضعف و قوت جمیع جهات کابینه استاندار قبلی ، بدون ذکر نحوه راهیابی خود به خیل مشاوران از مجموع کارهای مربوط به استانداری ، فقط گروه مشاوران را مورد توجه قرار داده و با عذر بدتر از کناه دلیل ناکامی خود در ساماندهی مشاوران را به گردن مشغله فراوان انداخته تا که بگوید:

سایت های دیگری مانند گیلانیان که در زمان سعادتی فعال مایشاء بوده و اکنون دم فرو بسته  ” !!؟؟

گرچه ادبیات دون شأن ایشان و برخی همفکرانشان مسبوق به سابقه است و پیش از این نیز که بر مسند قدرت تکیه داشت انشائی با امضای محفوظ !؟ در یکی از پایگاه های اینترنتی همسو که همسوئی اش در مجالی دیگر با دلیل و مدرک بیان خواهد شد ، به “گیلانیان” لقب ” شعبان بی مخ مجازی “ عطا فرموده بود ! ما را در تشخیص ساز موافق طبع ایشان مردد کرده است !

اما با توجه به خلعیت نامبرده از مناصب شاید حق داشته باشد معانی اصطلاحات و موارد استعمال آنها را فراموش کرده باشد و نداند ” دم فرو بستن ” و ” شعبان بی مخ مجازی “ چیست و کیست و برای چه مقصودی و در چه حالتی به کار برده می شود !! بنابراین ما نیز از سر عطوفت بیت سعدی را تجویز می‌کنیم :

زبان بریده به کنجی نشسته صم بکم      به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم

از محتوای سخن ایشان چنین استنباط می‌شود تمام مشکلات استان در زمان استاندار پیشین فقط حول محور گروه مشاوران که خود نیز یکی از آنان بوده متمرکز بوده و این گروه نامتجانس باعث سقوط استاندار شده از این رو سعی بلیغ دارد به هر طریق ممکن از این گروه مشکل آفرین برائت بجوید و خود را تطهیر نماید !؟

خواستیم استدلال بنی اسرائیلی ایشان را بپذیریم که مصاحبه آل حبیب، مشاور استاندار قبلی با شاهد شمال به تاریخ ۱۱ آذر ۹۱ که علی القاعده یک دهم تجربه اداری ایشان را ندارد ما را مردد کرد که می گوید :

“مصاحبه آقای … مصاحبه خوبی نبود، انتظار بود ایشان با شفاف سازی و تبیین طول مدیریت آقای مهندس سعادتی را مورد واکاوی قرار دهند، اینها که ایشان فرمودند پشت پرده نمی شود، اینها یک اشتباه استراتژیک بود که ما سابقا گفته بودیم اما کسی گوش نکرد … به نظر بنده ایشان باید به اصل موضوعات اشاره می کردند که متاسفانه نگفتند، خود آقای … واقف هستند که اولین مشکل برای تیم آقای سعادتی آقای … بود که با دروغگویی و حرفهای غیرقابل قبول چطور ذهن ها را منحرف چیزهای بیخود می کرد”

و یا در ذیل مصاحبه ایشان با احرار گیل مورخ ۸ آذر ۹۱ می‌گوید :

“دومین مشکل آقای سعادتی خود آقای … ؟! – … – … و دوستان شان بودند که با مشاوره های غلط و کنترل نشده به آقای سعادتی سبب فراهم آوردن وضع های غیر قابل تحمل شدند، نوع چینش نیروها، نوع برکناری ها، نوع انتصاب ها غلط بود ما بارها هم اعلام کرده بودیم اما زور دیگران بیشتر بود وتو می شد ”

سوال اینجاست :

آیا آن (فعال ما یشاء) یا (شعبان بی مخ مجازی) چیزی غیر از این بیان می‌کرد ؟!

حال بدون توجه به تکذبیه های آل حبیب و حقانیت “گیلانیان” اگر بنا بر صحت نظرات ایشان گذاشته شود این سوال مطرح است:

آیا با برکناری مشاوران باقیمانده غبار فتنه از استاندار زدوده می شود یا اینکه برای پاکسازی کامل غبار مد نظر ، باید مشاوران برکنارشده از جمله خود ایشان را دعوت به کار کرد ؟ در صورت عمل به این خواسته با مشاور سربازی که خدمت نظام وظیفه‌اش به پایان رسیده و طبق قاعده باید به دنبال کار خود برود، چه باید کرد ؟

البته در مورد اخیر ایشان همنوایانی نیز دارد که بر اثر جهل و ضعف دلیل و منطق ، صرف تقلید از موالیان خود به صراحت ” خاک بر سر خود ” ریختن را با افتخار اعلام می‌کنند ؟؟!!

جهت مزید اطلاع ایشان و سایر مشتاقان و خاکبازان ( ! ) اعلام می‌شود

“گیلانیان” نه با کسی عقد اخوت بسته و نه مثل بعضی ها با کسی عداوت و دشمنی دارد بلکه با رعایت احترام متقابل ، کما فی السابق عملکردها را زیر ذره بین دارد و با رعایت موازینی که دارد ممکن است دو فردای دیگر در صورت مشاهده ناراستی ها از استاندار فعلی هم نقد نماید .

اگر مدتی این سایت را ” فعال مایشاء “ نمی بینید نه از سر “دم فروبستن” است که این عبارت سخیف در شأن گوینده و کسانی است که از قبل کابینه استاندار قبلی متنعم بوده و در اوج قدرت و خوشی قفل بر دهان گذاشته بودند و آشکار و پنهان ترک تازی می‌کردند و اینک که نعمت از آنان فوت یا دریغ شده عنان و اختیار از کف داده و از طریق مصاحبه ها ، مقاله ها ، شنیده ها و غیره و با تحریر نظر ذیل همین مصاحبه ها و مقاله‌ها و شنیده‌ها وا استانا سر می‌دهند و برای اثبات عقیده باطل خود حاضرند دین و ایمان ، حتی انسانیت را زیر پا بگذارند بلکه بتوانند کسی را سیاه و یا ترور شخصیت نمایند در حالیکه :

دو چیز طیره عقل است، دم فروبستن          به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی

ولی بد نیست بدانیم واکاوی اقدامات کابینه استاندار قبلی و یا اینانی که امروزه کباده صداقت و مدیریت و غمخواری استان را به دوش می‌کشند ولی در دوره طلائی پیشین توانسته‌اند فرزندان ، به ویژه داماد های عزیز خود را در پست های خوب و کلیدی بگمارند ، چه بخشی از غبار فتنه استانداری را خواهند زدود ؟

چه خوب بود ایشان به جای تجاهل العارف کردن صادقانه ابهامات ، شنیده ها و شایعات زیر را پاسخ می دادند بلکه باور وجود غبار فتنه را آسان می‌کردند :

– کدام مدیر غیر بومی با یک لشکر مشاور غیر متجانس وارد استان گیلان شد تا عزیزِ ایشان دومی باشد ؟

– آن دو نفری را که به دلیل داشتن پست از لیست مشاوران کنار گذاشتند آیا قبل از آمدن سعادتی در استخدام دولت بودند یا با عنوان مشاور وارد استانداری شدند و به استخدام درآمدند و ره صد ساله را یک شبه طی کردند و به سمت های بالا دست یافتند ؟

– چه اصراری است که خود و چند نفر دیگر را از مقام مشاوره محروم می کنند ؟

– اگر فلان دکتر حکم مشاوره نداشت در سفر داغستان و فلانجا با هزینه استانداری چه کار می کرد ؟

به عنوان یک فرد مطلع در مسند گلوگاه که از همه مسایل باید مطلع باشد و یا همه نامه ها باید از زیر دست ایشان بگذرد چرا در موارد زیر اشاره ای نداشتند :

نحوه هزینه کرد یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان بودجه شاخصه های فرهنگی !

نحوه هزینه کرد سیصد و پنجاه میلیون تومان از بودجه شاخصه های فرهنگی به وسیله یکی از مشاوران !

اعطای دویست و پنجاه میلیون تومان به کانون قرآنی مجهول المکان !

پرداخت پنج میلیون ، پنج میلیون تومان به برخی پایگاه ها و سایت‌های همسو بابت جنگ نرم !

توجیه قانونی دستور پرداخت دو فقره یکصد و یکصد و سی میلیون تومانی به فلان آقا در محوطه مصلی به هنگام نماز جمعه !

پرداخت یکصد و چند میلیون تومان بابت چاپ کتاب به فلان مدیر کل !

اعطای امتیاز هائی از قبیل : خانه سازمانی، خودرو و حقوق مکفی و غیره به مشاوران مهمان از سراسر کشور به ویژه بازنشستگان !

واگذاری خانه سازمانی به سربازی که به صورت امریه در استانداری مشغول به کار بوده !

– چرا ضوابط پرداخت حقوق به مشاوران خارج از چارت سازمانی ، شاغل و بازنشسته ( پاره وقت ) را اجرا نکردند ؟!

– دلیل تقاضای واردات ۵۰ هزار تن برنج چه بود ؟!

– چرایی واردات چند صد تن برنج مازندران به گیلان در حالیکه برنج کشاورزان گیلانی روی دستشان باد کرده بود و فایده اش برای استان ؟!

و غیره

چرا با صداقت گفته نشد که فلانی و فلانی چگونه با استفاده از سمت مشاور به خدمت دولت درآمدند و یک شبه ره صد ساله طی کردند و بدون سابقه خدمتی و حتی تجربه کاری به پست های بالا رسیدند ؟!

از آنجا که افرادی چون نویسنده فراوانند و طبق عادت و برغم آموزه های دینی هنوز بیشتر به (من قال) توجه دارند تا (ما قال) ، لازم بود مهره اثر گذار کابینه استاندار قبلی ضمن پاسخگوئی مستند و مستدل ، اگر نگوییم سؤالات ، بلکه شبهات ، و تشریح صادقانه ضعف‌ها و قوت‌ها ، به چند کار شاخص گروه استاندار پیشین و رموز موفقیتی که شاید هنوز مردم ما از آن بی اطلاع هستند اشاره می‌کرد تا با این خدمت صادقانه کمک فکری مناسبی به باشندگان ، که نه، به آیندگان برای پیشرفت و توسعه گیلان کرده باشد ، نه اینکه همه مشکلات گذشته و حال استان را تنها در جمعیت مشاوران و ناکامی ساماندهی آنان خلاصه نماید .

خلاصه کلام اینکه علیرغم شرح کشاف این عزیز در نبش قبر مشکلات گروه مشاوران استاندار پیشین معلوممان نشد برای چیست و به نفع کیست و چه مشکلی از استان را حل می نماید که ایشان و بعضی ها این قدر بی قراری می‌کنند ؟؟

ادامه بحث مستند و مستدل را در صورت طرح ناشنیده ها به مجال دیگری حواله می کنیم .

اخبار مرتبط

نظرات

 • وا عطشا به به گیلانیان من تا جایی که شناخت از خانواده آن مشاور دارم فرزندانش ( اکثر فرزندانش ) بیکارند و اگر کاری داشتند از زمان قبل از سعادتی آنهم بصورت پیمانکاری و یا موقت بوده پس برو دهانت را بشور نامسلمان که داری گناه بزرگی می کنی که اینطور جوش میاری .
  دوم باید دید که شما در کدام طرف قظیه هستی طرف آیتش یا بی طرف و یا طرف اینها – البته معلومه که بد جوری چش و گوشتو پر کردن که این چرندیاتو بلغور می کنی

 • آیا استاندار فعلی از مدیران و نیروهای بازنشسته در پست های کلیدی استفاده نمی کنن؟

 • شما مرتب تذکر می دین که نظرات توهین آمیز را منتشر نمی کنین پس چرا جملات توهین آمیز فردی با نام مستعار محمد مهدی رو که خطاب به شما فرستاده شده رو سایت خودتون در معرض دید مردم گذاشتین ؟! . حتما برای جلب دلسوزی خوانندگان و این که بگین خیلی لارجین و از این جور ادعاها . ایول ! .
  مقاله تون رو خوندم بدک نبود ولی از بس نقطه گذاشتین و حروف اختصاری بکار بردین که فقط خود همون آقای مشاور میفهمه که چه نوشتین نه بقیه کسانی که سایت تون را می بینن . عجب شجاعتی ! …
  در هر صورت خسته نباشین . زیاد وقت تون را در باره این جور چیزها هدر ندین .

 • جناب بیژن
  با سلام و احترام
  انتشار نظر مورد نظر شما برای نمایاندن منطق استدلالی برخی بزرگواران بود ! نه مصداق تعابیر جنابعالی
  دیگر اینکه ، قدما گفته اند : اشاره برای عاقل کفایت می کند …

 • من از کارشناسان قدیمی استانداری میباشم لازم است بگویم که بطور کلی ۲۰۰ نفر نیرو برای استانداری کافی است و با اعتماد و بکار گیری همین نیروهای موجود میتوان استان را گلستان کرد ۰
  اگر قرار باشد هر نفری از خارج خانه بیاید و با خودش یک اتوبوس نیرو بیاورد و بعد استخدام شان کند دیگر نمی توان آنها را برد مگر آنهایی که با ایشان آمدند برای کمک فکری به ایشان نیامده بودند ، اصلا تنها چیزی که نداشتند … بود فقط در حال ریشه زنی و کنار گذاشتن نیروهای ارزشمند استان بودند ۰
  در استانداری کسی باید کار کند که فقط به حزب الله فکر کند و انگیزه خدمت داشته باشد و متخصص باشد ساده بگویم استانداری برای آقای سعادتی لباسی مناسب نبود برای خیلی های دیگر هم مناسب نیست حتی همین آقای هاشم نیا ۰
  استاندار علامه نیست استاندار سخنگو نیست استاندار رهبر یک حزب خاص نیست استاندار نماینده مجلس نیست استاندار نماینده نماینده ولی فقیه هم نیست ، استاندار رییس جمهور در استان است مدیر اجرایی دولت در استان است اجرا کننده سیاستهای اصلی نظام و دولت در استان است بنا براین اگر مشاوری میخواهد از بدنه استانداری باید انتخاب کند که عمری در استانداری به اصول مدیریتی استان و استانداری واقفند نه از سایر ارگانها و ادرات و …. و ….و …..

 • آقای لطفی سلام.احسنت به این مقاله.من همش رو تایید واضافه میکنم: ۱-نهار دادن به تمام همکارانی که چندسال قبلش رییسشون بود.۲-استفاده موقت پسر و پسر و پسر و عروس نامبرده بطور همزمان در یکی از طرحهای سالمسازی دریا ۳-تخصیص حق الزحمه چند ملیونی به خویشتن از محل طرح دریا ۴-عدم تمکین به عزل از فرمانداری وآشوب و بلوای اطرافیان ۵-تصرف عدوانی منزل فرمانداری تا ۲ ماه پس از عزل ۶-پیگیری وهماهنگی و پشتیبانی از فردی مفسد جهت شکایت از تعدادی از بچه های حزب ا.. صرفا بخاطر عدم کمکشان در موضوع عزل ۷-استفاده از افراد معلوم الحال و مشهور به سواستفاده در اداره تعاون وانتخابات مجلس ۸-دراختیار گرفتن غیر قانونی یکی از مجموعه های رفاهی ساحلی ودعوت اتوبوسی قبیله ودوستان از اقصا نقاط ایران به هزینه استانداری . . . . .و قس علی هذا که فرصت تایپ نیست

 

*

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی