گیلانیان
پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ Thursday, 13 December , 2018

خبر ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گیلان :

بیش از ۱۲ هزار تن چای از ابتدای امسال صادر شده است

معاون بهداشتی وزیر بهداشت و درمان :

ثبت بیش از ۷۰ میلیون نفر پرونده در نظام ارجاع سلامت

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان :

اصناف اختلافات خود را کنار بگذارند

ثبت بیش از ۷۰ میلیون نفر پرونده در نظام ارجاع سلامت

معاون بهداشتی وزیر بهداشت و درمان :

ثبت بیش از ۷۰ میلیون نفر پرونده در نظام ارجاع سلامت

اصناف اختلافات خود را کنار بگذارند

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان :

اصناف اختلافات خود را کنار بگذارند