گیلانیان
شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹ Saturday, 8 August , 2020

آتش فتنه

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس :

عملکرد دولت در گرانی بنزین آتش فتنه را شعله ور کرد