گیلانیان
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ Thursday, 6 October , 2022

استان جديد به مركزيت چالوس

نامه رهبري املشي در مورد الحاق دو شهر گيلان به غرب مازندران :

به نفع مردم رودسر و املش یا استان غرب مازندران

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی