گیلانیان
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ Monday, 20 March , 2023

استخدام پزشکان متخصص

جمالی سوسفی با انتقاد از توزیع ناعادلانه پزشک متخصص در کشور:

ضرورت استخدام پزشک متخصص با اولویت مناطق محروم

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی