اسدالله عباسی

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی :

بیکاری همچنان بر کشور سایه افکنده است

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داد :

رد طرح دولت درباره تعیین تکلیف حق تدریسی‌ها از سوی مجلس