گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

اقتصاد و تولید

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان:

فرهنگ پایه و بستر سیاست، اقتصاد و تولید است