گیلانیان
سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 28 March , 2023

ایجاد فرصت شغلی در گیلان

معاون رئیس جمهور در بازدید از ایستگاه راه آهن رشت خبر داد؛

اختصاص ۱۳۰۰میلیارد تومان برای ایجاد ۲۸هزار فرصت شغلی در گیلان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی