گیلانیان
یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲ Sunday, 26 March , 2023

برخورد با هنجارشكنان

سرپرست معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی گیلان :

قاطعیت پلیس در برخورد با هنجارشکنان چهارشنبه آخر سال

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی