گیلانیان
پنج شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ Thursday, 20 February , 2020

بهراد ذاکری

بهراد ذاکری، عضو شورای اسلامی شهر رشت:

وقتی نمی توانیم شهر را اداره کنیم باید استعفا بدهیم

زندگی سردار سلیمانی

ار سلیمانی