گیلانیان
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

تامین تجهیزات مراکز درمانی

برای تامین تجهیزات تشخیصی و درمانی صورت گرفت؛

دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی با معاون درمان وزارت بهداشت

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی