گیلانیان
شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ Saturday, 25 March , 2023

تخصیص اعتبار به شهرداری ها

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان :

۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار امسال به شهرداری‌های گیلان اختصاص یافت

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی