تشییع پیکر شهید حسن عشوری

وزیر اطلاعات در تشییع پیکر «حسن عشوری» شهید مدافع امنیت :

تا زمانی که بوی شهادت هست، مردم ایران روی اسارت نمی بینند + تصاویر