جبار کوچکی نژاد

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی :

جذب ۳ ردیف بودجه ملی توسط مراکز تحقیقاتی گیلان