گیلانیان
جمعه ۴ فروردین ۱۴۰۲ Friday, 24 March , 2023

جمعیت استان گیلان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی :

۱۳ درصد جمعیت استان گیلان را سالمندان تشکیل می دهند

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی