تبلیغ
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ Wednesday, 14 November , 2018

جنجال رسانه ای در مورد اعطای تابعیت آمریکا

ذوالنور در مورد جنجال رسانه ای اخیر:

هر وقت یقه‌مان را گرفتند اسناد را رو می‌کنیم

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است

دکتر دلخوش در بازدید از شرکت چاپ و نشر نوین:

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است

محرومیت‌زدایی در اولویت “بسیج و سپاه” است

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران :

محرومیت‌زدایی در اولویت “بسیج و سپاه” است