گیلانیان
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

جولانگاه فتنه گران

فرمانده سپاه قدس گیلان :

گیلان جولانگاه فتنه گران نیست

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی