گیلانیان
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ Wednesday, 7 December , 2022

حسین لطفی

در میان بهت و تعجب اهالی رسانه !

جشن غریبانه “وارش اسپرت” در مخابرات !

آشنائی با خدمات تحمیلی یا اجباری :

۱ – بیمه تکمیلی یا بیمه تحمیلی

در پی بستری شدن در بیمارستان حشمت رشت انجام شد

عیادت نماینده مقام معظم رهبری و استاندار گیلان از حسین لطفی

به نمایندگی از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات ایران صورت گرفت

عیادت عضو هیات مدیره خانه مطبوعات ایران از مدیرمسئول گیلانیان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی