گیلانیان
چهارشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ Wednesday, 19 February , 2020

حسین لطفی

در میان بهت و تعجب اهالی رسانه !

جشن غریبانه “وارش اسپرت” در مخابرات !

آشنائی با خدمات تحمیلی یا اجباری :

۱ – بیمه تکمیلی یا بیمه تحمیلی

در پی بستری شدن در بیمارستان حشمت رشت انجام شد

عیادت نماینده مقام معظم رهبری و استاندار گیلان از حسین لطفی

به نمایندگی از مدیرعامل و اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات ایران صورت گرفت

عیادت عضو هیات مدیره خانه مطبوعات ایران از مدیرمسئول گیلانیان

زندگی سردار سلیمانی

ار سلیمانی