گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

حفاظت و مرمت

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان :

اجرای ۳۲ پروژه حفاظت و مرمت در استان گیلان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی