تبلیغ
چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ Wednesday, 14 November , 2018

دبیر کمیسیون بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی مجلس

دبیر کمیسیون بهداشت، درمان‌ و آموزش پزشکی مجلس:

زنگ خطر “کوچک‌شدن خانواده‌ها” به‌صدا در آمد

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است

دکتر دلخوش در بازدید از شرکت چاپ و نشر نوین:

صنعت چاپ از مولفه های مهم توسعه اقتصادی است

محرومیت‌زدایی در اولویت “بسیج و سپاه” است

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران :

محرومیت‌زدایی در اولویت “بسیج و سپاه” است