گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

رئیس اتاق اصناف ایران

رئیس اتاق اصناف ایران پاسخ داد:

چرا با وجود فراوانی در عرضه، گرانی داریم؟