گیلانیان
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۴۰۲ Wednesday, 29 March , 2023

رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان رشت

رئیس اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان رشت :

بالغ بر ۴۵۰۰ فرصت شغلی در رشت ایجاد می شود

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی