گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

رئیس اداره کنترل شبکه معاونت بهره برداری برق منطقه ای گیلان

رئیس اداره کنترل شبکه معاونت بهره برداری برق منطقه ای گیلان خبرداد :

اجرای آزمون خودراه‌اندازی نیروگاه سیکل ترکیبی گیلان

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی