گیلانیان
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ Thursday, 30 March , 2023

رئیس جمهوری اسلامی ایران

روحانی : با تاکید به اینکه مدعیان حمله ایران به آرامکو سند ارائه کنند

تنها راه فراروی خلیج فارس، گفت وگوی سازنده بین کشورهای منطقه است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی