گیلانیان
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ Monday, 20 August , 2018

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

خرید توافقی برنج از کشاورزان گیلانی آغاز شد