گیلانیان
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ Monday, 22 July , 2019

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

آب‌بندان‌های گیلان احیا می‌شوند

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

کشاورزی گیلان در تهدید تغییر کاربری‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

آسان شدن کشت برنج از سیاست‌های مهم وزارت کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

ارتقای کمیت و کیفیت برنج گیلان در سال آینده

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان :

خرید توافقی برنج از کشاورزان گیلانی آغاز شد

خسارت باران به ۲۳ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گیلان :

خسارت باران به ۲۳ هزار هکتار از شالیزارهای گیلان

شرکت آب و فاضلاب روستایی به انتظارات مردم گیلان پاسخ نداد

نماینده مردم آستانه‌اشرفیه و کیاشهر :

شرکت آب و فاضلاب روستایی به انتظارات مردم گیلان پاسخ نداد

شیوع بیماری ورس در ۱۰ درصد از شالیزارهای استان گیلان

مدیر امور زراعت جهاد کشاورزی گیلان :

شیوع بیماری ورس در ۱۰ درصد از شالیزارهای استان گیلان

– نوروزHomayoun Shajarian – Norouz