رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خبر داد

تولید بیش از یک‌میلیون تن شلتوک برنج در گیلان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان

۲۰ هزار هکتار شالیزارهای گیلان تنش آبی دارد