گیلانیان
یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ Sunday, 29 March , 2020

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

ظرفیت‌های تجاری گیلان تا ۵ برابر قابل افزایش است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

سهم گیلان از بودجه سال ۹۸ یک هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

وضعیت اقتصادی مردم گیلان شرایط مطلوبی ندارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

سهم اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان ۲۸ درصد است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان خبر داد

تدوین ۹۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵؛ حضوری و اینترنتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان:

یکی از زیربناهای مهم توسعه کشور، وجود تکنسین‌های ماهر است

خود اظهاری ۷۸ درصدی گیلانیان در طرح غربالگری کرونا

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

خود اظهاری ۷۸ درصدی گیلانیان در طرح غربالگری کرونا

نگرانی کادر درمانی استان از احتمال شیوع موج دوم کرونا در گیلان

نماینده تام‌الاختیار وزیر بهداشت در گیلان:

نگرانی کادر درمانی استان از احتمال شیوع موج دوم کرونا در گیلان

تحویل سال در کنار بیماران کرونایی