گیلانیان
سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ Tuesday, 18 February , 2020

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

ظرفیت‌های تجاری گیلان تا ۵ برابر قابل افزایش است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

سهم گیلان از بودجه سال ۹۸ یک هزار و ۴۲۷ میلیارد تومان است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

وضعیت اقتصادی مردم گیلان شرایط مطلوبی ندارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان :

سهم اشتغال بخش کشاورزی استان گیلان ۲۸ درصد است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان خبر داد

تدوین ۹۷ پروژه اقتصاد مقاومتی در گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۹۵؛ حضوری و اینترنتی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان:

یکی از زیربناهای مهم توسعه کشور، وجود تکنسین‌های ماهر است

زندگی سردار سلیمانی

ار سلیمانی