گیلانیان
چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ Wednesday, 29 June , 2022

رئیس مجمع نمایندگان گیلان

رئیس مجمع نمایندگان گیلان :

گیلان در بخش اقتصادی عقب مانده است

رئیس مجمع نمایندگان گیلان :

پیگیر کنترل پایه پولی کشور هستیم

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی