گیلانیان
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ Monday, 20 March , 2023

روند حفاظت از محیط زیست

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان :

روند حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی خوب نیست

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی