گیلانیان
چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ Wednesday, 30 November , 2022

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان خبر داد:

ورود فرش با برند گیلان به بازارهای کشور

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد