گیلانیان
چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ Wednesday, 15 August , 2018

رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت  گیلان

رییس سازمان صنعت معدن و تجارت گیلان:

فرهنگ پایه و بستر سیاست، اقتصاد و تولید است