گیلانیان
شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ Saturday, 1 April , 2023

زبان آموزان سفیران فرهنگی

رئیس دپارتمان گسترش زبان فارسی در خارج از کشور :

زبان آموزان سفیران فرهنگی در روابط خارجی و دیپلماسی عمومی هستند

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی