گیلانیان
دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ Monday, 26 September , 2022

سایت نفتی سردار جنگل رودسر

معاون امور حقوقی و مجلس و نماینده تام الاختیار وزیر نفت :

اعتبار اولیه برای تملک پروژه سایت نفتی سردار جنگل رودسر تامین شد

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی