گیلانیان
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

سبک زندگی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۵ ـ فرار از دام خودخواهی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۴ ـ استفاده صحیح از پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۳ ـ انتخاب دوستان سطح بالا

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۲ ـ نیکوکاری نسبت به دیگران

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۶ ـ آماده شدن برای رهبری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۵ ـ آموختن اصول صحیح رقابت

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۲ ـ زنان جوان و خودباوری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۰ ـ درک ارزش زمان

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۸ ـ نوآوری و خلاقیت

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۷ ـ داشتن تخصص

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۴ـ تحمل سختی ها

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۳ ـ نیاز به هدف و آرزو‏

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۲ــ پیامدهای تغییر سبک زندگی‏

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان :

‏۱ــ تعریف سبک زندگی‏

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی