گیلانیان
چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ Wednesday, 21 April , 2021

سبک زندگی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۵ ـ فرار از دام خودخواهی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۴ ـ استفاده صحیح از پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۳ ـ انتخاب دوستان سطح بالا

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۲ ـ نیکوکاری نسبت به دیگران

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۶ ـ آماده شدن برای رهبری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۵ ـ آموختن اصول صحیح رقابت

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۲ ـ زنان جوان و خودباوری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۰ ـ درک ارزش زمان

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۸ ـ نوآوری و خلاقیت

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۷ ـ داشتن تخصص

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۴ـ تحمل سختی ها

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۳ ـ نیاز به هدف و آرزو‏

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۲ــ پیامدهای تغییر سبک زندگی‏

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان :

‏۱ــ تعریف سبک زندگی‏

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون  تعاونی توزیع نمی شود

قابل توجه اداره صمت و اتاق اصناف گیلان:

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون تعاونی توزیع نمی شود

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

یکی از کرامات نماینده رشت:

مدیر مسئول :

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سید عبدالله میرحسینی مقدم، مشاور فنی صندوق چای کشور

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “

رشت- علی کشت پرور بین کلایی

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “