گیلانیان
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ Tuesday, 11 December , 2018

سیاست های ظالمانه آمریکا

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان :

سیاست های ظالمانه آمریکا سبب تنفر جهانی شده است