گیلانیان
سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱ Tuesday, 29 November , 2022

سید عبدالباقی اسحاقی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۳۷ ـ درک صحیح از خوشبختی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۶ ـ پیشتازی در امور مختلف

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۵ ـ فرار از دام خودخواهی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۴ ـ استفاده صحیح از پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۲ ـ نیکوکاری نسبت به دیگران

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۴ ـ درک اهمیت پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۳ ـ فراگیری علوم پایه

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان:

۲۲ ـ آموختن اصول پایه ای زندگی

سید عبدالباقی اسحاقی :

۲۱ ـ ضرورت آینده نگری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۰ ـ اعتماد به نفس و پایداری

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

متاسفم مطلبی برای نمایش وجود ندارد