گیلانیان
پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ Thursday, 26 November , 2020

سید عبدالباقی اسحاقی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۳۷ ـ درک صحیح از خوشبختی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۶ ـ پیشتازی در امور مختلف

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۵ ـ فرار از دام خودخواهی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۴ ـ استفاده صحیح از پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۲ ـ نیکوکاری نسبت به دیگران

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۴ ـ درک اهمیت پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۳ ـ فراگیری علوم پایه

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان:

۲۲ ـ آموختن اصول پایه ای زندگی

سید عبدالباقی اسحاقی :

۲۱ ـ ضرورت آینده نگری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۰ ـ اعتماد به نفس و پایداری

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون  تعاونی توزیع نمی شود

قابل توجه اداره صمت و اتاق اصناف گیلان:

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون تعاونی توزیع نمی شود

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

یکی از کرامات نماینده رشت:

مدیر مسئول :

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سید عبدالله میرحسینی مقدم، مشاور فنی صندوق چای کشور

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “

رشت- علی کشت پرور بین کلایی

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “

زندگی مردم در حریم تالاب انزلی با مشکل مواجه شده است

رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان :

زندگی مردم در حریم تالاب انزلی با مشکل مواجه شده است

کدام وزیری با چنین یافته‌هایی می‌تواند بخش سلامت را اداره کند؟

انتقاد وزیر بهداشت از روند تحقیقات نظام سلامت؛

کدام وزیری با چنین یافته‌هایی می‌تواند بخش سلامت را اداره کند؟