گیلانیان
پنج شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021

سید عبدالباقی اسحاقی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۳۷ ـ درک صحیح از خوشبختی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۶ ـ پیشتازی در امور مختلف

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۵ ـ فرار از دام خودخواهی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۴ ـ استفاده صحیح از پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۳۲ ـ نیکوکاری نسبت به دیگران

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۴ ـ درک اهمیت پول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۳ ـ فراگیری علوم پایه

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان:

۲۲ ـ آموختن اصول پایه ای زندگی

سید عبدالباقی اسحاقی :

۲۱ ـ ضرورت آینده نگری

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۲۰ ـ اعتماد به نفس و پایداری

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون  تعاونی توزیع نمی شود

قابل توجه اداره صمت و اتاق اصناف گیلان:

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون تعاونی توزیع نمی شود

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

یکی از کرامات نماینده رشت:

مدیر مسئول :

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سید عبدالله میرحسینی مقدم، مشاور فنی صندوق چای کشور

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سردار جنگل، همزمان با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه کرد / نهضت میرزا کوچک، ریشه های عمیق اعتقادی دارد

استاندار در جلسه هماهنگی برگزاری سالروز شهادت میرزا کوچک و شهدای روحانی گیلان اظهار داشت؛

سردار جنگل، همزمان با استبداد داخلی و استعمار خارجی مبارزه کرد / نهضت میرزا کوچک، ریشه های عمیق اعتقادی دارد

سهم گیلان از طرح نهضت ملی مسکن ۲۸ هزار واحد است

در جلسه شورای مسکن گیلان مطرح شد؛

سهم گیلان از طرح نهضت ملی مسکن ۲۸ هزار واحد است