گیلانیان
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021

سید عبدالباقی اسحاقی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۱۹ ـ ایثار

رییس هیئت مدیره خانه مطبوعات گیلان

مسئولان، مشکلات خبرنگاران را برطرف کنند

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

۱۸ ـ لذت بردن از کار و تلاش

بخش پایانی

ایثار و پیامدها

سید عبدالباقی اسحاقی

ایثار و پیامدها – بخش اول

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۷ ـ اهمیت سلامت روح و روان

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۶ ـ راز سلامتی حقیقی

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون  تعاونی توزیع نمی شود

قابل توجه اداره صمت و اتاق اصناف گیلان:

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون تعاونی توزیع نمی شود

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

یکی از کرامات نماینده رشت:

مدیر مسئول :

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سید عبدالله میرحسینی مقدم، مشاور فنی صندوق چای کشور

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “

رشت- علی کشت پرور بین کلایی

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “