گیلانیان
جمعه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ Friday, 23 April , 2021

سید عبدالباقی اسحاقی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۵ ـ رقابت با رقبای ناشناخته

بمناسبت نیمه شعبان

جهان در انتظار مهدی موعود(عج)

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۴ ـ خطر راحت طلبی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان

‏۱۱ــ نیاز به دین و اعتقاد مذهبی

سبك زندگي و تحقق لوازم آن براي موفقيت جوانان :

‏۹ ـ الگوهای شایسته

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون  تعاونی توزیع نمی شود

قابل توجه اداره صمت و اتاق اصناف گیلان:

مرغ کیلویی۲۵۰۰۰ تومان چون تعاونی توزیع نمی شود

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

یکی از کرامات نماینده رشت:

مدیر مسئول :

آقای احمدی! در مورد بورس صورت مسئله را پاک می کنید !؟

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

یادداشت شریعتمداری :

«بُرد – بُرد» این است نه آن!

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

سید عبدالله میرحسینی مقدم، مشاور فنی صندوق چای کشور

چایکاری در ایران یکصد و بیست ساله شد

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “

رشت- علی کشت پرور بین کلایی

” مسئول بی لیاقت نمی خوایم نمی خوایم “