گیلانیان
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ Wednesday, 12 December , 2018

شالی کوبی های گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان :

نظارت بر خدمات شالی کوبی های گیلان آغاز شد