گیلانیان
چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ Wednesday, 22 March , 2023

شفافیت مالی

خورسندی، مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان:

شفافیت مالی در راس امور این موسسه است

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی