گیلانیان
دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ Monday, 20 March , 2023

شیوه توزیع پزشکان متخصص

دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس :

شیوه توزیع پزشکان متخصص در کشور مناسب نیست

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی