گیلانیان
سه شنبه ۱ فروردین ۱۴۰۲ Tuesday, 21 March , 2023

صادرات از استان گیلان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان :

میزان صادرات از استان گیلان ۲۰ درصد کاهش یافت

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

تولیدکنندگان استان در صف اول قطع برق؛

کریم خرسندی مژدهی

باز هم برق سه فاز “صنایع گیلان” را گرفت!

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت:

برادرانه با برادرانمان امیرعبداللهیان و شمخانی