طرح نظارتی ویژه نوروز

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان :

طرح نظارتی ویژه نوروز در سراسر استان گیلان اجرا می‌شود