گیلانیان
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ Monday, 10 August , 2020

فسادانگیزی آمریکا

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امیر قطر و هیئت همراه:

علت وضع نامناسب منطقه فسادانگیزی آمریکا و رفقای آن است